Upravit stránku
Akciová společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. se rozhodla vyjádřit k problematice domu v Kostelní ulici č.p. 104 a k vystoupení paní Ing. Prokopové a paní Vláškové v diskuzi na XLIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 20.9. 2018